Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Μια γραφική κυβέρνηση...

[...]
Εικόνα