Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Να τελειώνουμε μ’ αυτούς...

[...]
Εικόνα