Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Το προφίλ του τρομοκράτη...

[...]
Εικόνα