Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Μία κατ’ εξοχήν δεξιά κυρία...

[...]
Εικόνα