Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ο Ερντογάν αλωνίζει! Και...

[...]
Εικόνα