Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Το θολωμένο τους μυαλό...

[...]
Εικόνα