Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Όλο αλλάζει και όλο η ίδια μένει...

[...]
Εικόνα