Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Άβολες αλήθειες για αριστερούς...

[...]
Εικόνα