Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ώς την Κύπρο φτάνει η διαπλοκή τους...

[...]
Εικόνα