Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Να μην αφήσουμε στα χέρια τους το ’21...

[...]
Εικόνα