Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Κίνδυνος «απολύμανσης»...

[...]
Εικόνα