Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Τα βαπόρια του Γενάρη...

[...]
Εικόνα