Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Ο Δήμος Τρίπολης και οι πρόσφυγες

[...]
Εικόνα