Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Τους κράζουν και οι δικοί τους!

Για την περιγραφή της φωτογραφίας, βλ. ανάρτηση...
Εικόνα