Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Γιαγιάδες ...οι εισβολείς πρόσφυγες!

[...]
Εικόνα