Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Οι γάτες της «Βανκούβερ»...

Για την περιγραφή της φωτογραφίας, βλ. ανάρτηση...
Εικόνα