Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Υπουργείον Παιδιάς...

[...]
Εικόνα