Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Για την περιγραφή της φωτογραφίας, βλ. ανάρτηση...
Εικόνα