Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Το Κόμμα στην Κίνα...

[...]
Εικόνα