Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Η ηδονή της βίας…

 Κι εμείς οι υπόλοιποι… Στην Αθήνα, λοιπόν, πάνω από 25.000 πολίτες, με πολύ μετριοπαθείς υπολογισμούς και ενώ η πάντα εξαιρετικά «φειδωλή» αστυνομία δίνει 18.000, έστειλαν μηνύματα προς πολλές και διάφορες κατευθύνσεις │ Βλ. ανάρτηση…