Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ειδήσεις αλλιώς… - Δεκέμβριος 2019

Ειδήσεις αλλιώς του προηγούμενου μηνός βλ. εδώ… Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 Κυριάκος Μητσοτάκης. «Να διερευνηθεί τί έφταιξε για την ταλαιπωρία των πολιτών και το κλείσιμο της Εθνικής Οδού». Μην το κάνουμε │ Βλ. ανάρτηση…

Ὁ Ἄγγελος δέν εὗρε παρηγορίαν…

Ξένος τοῦ κόσμου καί τῆς σαρκός, κατῆλθε τήν παραμονήν ἀπό τά ὕψη, συστείλας τάς πτέρυγας ὅπως τάς κρύπτῃ, θεῖος ἄγγελος. Ἔφερε δῶρα ἀπό τά ἄνω βασίλεια διά νά φιλεύσῃ τούς κατοίκους │ Βλ. ανάρτηση…