Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η εξάρθρωση του συναθροίζεσθαι…

Άρθρο 7. Επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση απαγορεύεται αν: α. Επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και │ Βλ. ανάρτηση…