Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Στη δική τους «καραντίνα»…

Ο νόμος, εφ’ όσον δεν προβλέπει ρητές εξαιρέσεις, πρέπει να εφαρμόζεται για όλους και από όλους. Αν και δεν είμαστε καθόλου σίγουροι πως για την περίπτωση που μιλάμε τα πράγματα είναι │ Βλ. ανάρτηση…

Μπροστά στη βιβλιοθήκη…

Άλλες ειδήσεις δεν υπάρχουν, να γράψουμε κάτι σοβαρό. Λες κι είναι Αύγουστος. Κάθε πράγμα στον καιρό του βέβαια. Κι ελπίζουμε ο κορονοϊός να μην το τραβήξει σαν κολιός. Εν πάση περιπτώσει, │ Βλ. ανάρτηση…