Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Ποίηση και ιστορία

Ως θαυμαστή ακολουθία τής ζωής, σαν σήμερα 29 Απριλίου τού 1863 γεννήθηκε και σαν σήμερα 29 Απριλίου τού 1933 ετελεύτησε τον βίον στην Αλεξάνδρεια τής Αιγύπτου, όπου και έζησε το μεγαλύτερο │ Βλ. ανάρτηση…

Η λικνιστή επαναφορά…

Tο σχέδιο επανεκκίνησης που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση έχει του­λάχιστον δύο άμεσα, μη σταθμισμένα ρίσκα και μία «δημιουργική» και επικίνδυνη ασάφεια. Οι αστάθμητες απειλές εντοπίζονται στις αποφάσεις για ταχεία επανα­λειτουργία τών │ Βλ. ανάρτηση…