Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

3 ΜΑΪΟΥ 2020

Το Αθήνησι «Διττόν» Πανεπιστήμιον…

Την είχαμε αυτή την απορία. Γιατί το πρώτο πανεπιστήμιο τής πρω­τεύ­ουσας και της χώρας έχει τη μακροσκελή και διττή ονομασία Εθνικόν και Καποδιστριακόν Παν­επιστήμιον Αθηνών. Ή Αθήνησιν Εθνικόν και Καποδιστριακόν, όπως │ Βλ. ανάρτηση…