Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

14 ΜΑΪΟΥ 2020

Το χρονικό μιας κάμερας…

Σαν θα πεθάνω πως ήμουν δάσκαλος να γράψουν πάνω και δίχως λάθη παρακαλώ (από τραγούδι τού δίσκου)… Είσαι δάσκαλος, είτε γράφεις στον πίνακα είτε σύνθημα στο δρόμο, είσαι προσεκτικός. «Απέσυρε τώρα!»… │ Βλ. ανάρτηση…