Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

29 ΜΑΪΟΥ 2020

Είναι στο «πράσινο» αίμα του…

Είναι γνωστό ότι η Γερμανία βρίσκεται πολλά βήματα μπροστά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι είναι η χώρα στην οποία οι περι­βαλλοντικές ανησυχίες βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση στον πληθυσμό της. Είναι επίσης │ Βλ. ανάρτηση…