Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Και τώρα, πώς θα βιοπορίζεται;

Και άλλα συναφή ερωτήματα. Το ερώτημα του τίτλου είναι προφανώς ρητορικό. Κανένας από το μητσοτακαίικο (εξ αίματος και εξ αγχιστείας) δεν πρόκειται να μείνει στο δρόμο. Εδώ και εβδομήντα χρόνια ο │ Βλ. ανάρτηση…

Ας τους ταράξουμε στη νομιμότητα…

Θα έλεγε ο Ηλίας Ηλιού. Ας τους πολεμήσουμε με τα δικά τους όπλα…  Να ασκήσουμε δηλαδή το συνταγματικά (και κοινοτικά) κατοχυρωμένο δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία. Πρόκειται για το ανα­φαίρετο δικαίωμα │ Βλ. ανάρτηση…