Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Τί διαφορετικό κάνει ο Ερντογάν;

Στη χώρα του, απ’ ό,τι έκανε ο Μητσοτάκης προεκλογικά στη δική μας! Και ο Ερντογάν από προεκλογικούς υπολογισμούς τά κάνει (οι «πολι­τικές ομοιότητες» σταματούν εκεί!). Διαβάστε τα παρακάτω αποσπά­σματα από μια │ Βλ. ανάρτηση…

Ιούλιος του ’65 και Ιούλιος του 2020…

Σαν σήμερα τον Ιούλιο τού 1965 και τον Ιούλιο τού 1974 το ελληνικό ημερολόγιο καταγράφει αντιστοίχως δύο αλληλένδετα γεγονότα. Με απόσταση σχεδόν δεκαετίας το ένα από το άλλο, αλλά άμεσα συνδεό­μενα │ Βλ. ανάρτηση…