Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Φαναριώτικη διπλωματία…

Η τουρκική διπλωματία διαθέτει συγκροτημένη μορφή από τα μέσα τού 17ου αιώνα. Κεντρικό ρόλο σ’ αυτό έπαιξαν οι φαναριώτες. Όσοι απ’ αυτούς μετακόμισαν στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση αναλώθη­καν στις εσωτερικές │ Βλ. ανάρτηση…

Μαρκούζε…

Σαν σήμερα το 1979 πεθαίνει ένας από τους σπουδαιότερους διανοητές τού 2ού αιώνα. Ο Χέρμπερτ Μαρκούζε (γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου 1898). Η ριζοσπαστική μαρξιστική σκέψη του (από τούς κυριώτερους εκπροσώ­πους τής │ Βλ. ανάρτηση…