Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Όταν τον συναντάμε τυχαία…

Και τον «εγκλωβίζουμε», για να φωτογραφηθούμε μαζί του! Δεν θα πρέπει να εγκλωβίσουμε με πολιτικά πρόσωπα το Γενικό Λύκειο! Αυτό ήταν το σκεπτικό τής απόφασης τού Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου, προκειμένου να │ Βλ. ανάρτηση…

Democratura…

Γηράσκω αεί διδασκόμενος. Χτες βράδυ, μιλώντας με έναν εξ αγχιστείας συγγενή εξ Ιταλίας και εξηγώντας του τα πράγματα στην Ελλάδα, έμαθα έναν νεολογισμό τής ιταλικής, τη democratura, συμφυρμός τού democrazia και │ Βλ. ανάρτηση…

Γαλάζια πανδημία…

Με πηχυαίους τίτλους τα καθεστωτικά μέσα προβάλλουν πάλι «ειδήσεις» για τον κίνδυνο μιας «νέας» πανδημικής εξάπλωσης τού κορονοϊού. Αν ποτέ είχε περιοριστεί πραγματικά… Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν. Ή όντως ο │ Βλ. ανάρτηση…