Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Το αίσχος τού τείχους…

Σε τρεις εβδομάδες η «δημοκρατική» Ευρώπη θα εορτάσει με παράτες την επέτειο τής πτώσης τού «Τείχους τού Αίσχους», καθώς αρέσκονταν να τό λένε. Τα τριάντα ένα χρόνια δηλαδή από την πτώση │ Βλ. ανάρτηση…