Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τί Plastiras τί Papagos…

«Ελληνιστί», ο τίτλος μας, στο παρελθόν, έχει προ­κα­λέσει πολλές συζητή­σεις στους κόλπους τής ελληνικής αριστεράς. Αν στέκεται ή όχι σήμερα εδώ, «αμερικανιστί», θα το κρίνεται εσείς. Δεν αφορά πάντως σύγκριση πολιτική │ Βλ. ανάρτηση…

Οι προλετάριοι μ’ ενδιαφέρουν…

Όταν κανείς πάει να δει μια πολιτική ταινία, δεν είναι επισημειωμένος σαν κάποιον που πάει να δει πολιτικές ταινίες. Μα αν κανείς πάει να δει μία ερωτική ταινία, λένε. «Α, πάει │ Βλ. ανάρτηση…