Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Μεταξύ Σκύλας και Χάρυβδης…

Ποιά να αποφύγεις; Στην Οδύσσεια που ζούμε είναι τό ίδιο πρόσωπο! Η χθεσινή επέμβαση τών ΜΑΤ σαν τανκς στο Πολυτεχνείο, υπό την επί­βλεψη τού βουλευτή τής ακροδεξιάς πτέρυγας τής Νέας Δημοκρατίας │ Βλ. ανάρτηση…

Η αυθεντική* ιστορία, ημέρα πρώτη…

Και την 14η Νοεμβρίου 1973, ημέραν Τετάρτην, αι επίφοβοι Γενικαί Συνελεύσεις τών σπουδαστών πραγματοποιούνται νομίμως. Από 14.00΄ μέχρι 17.30΄ ώρας περίπου 3.000 σπουδασταί τού Πολυτεχνείου συνέρ­χονται εις τα κτίρια τών Σχολών │ Βλ. ανάρτηση…