Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021
Η ώρα είναι
 
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ελάσσων ποίησις…

Ο Κοσμάς είναι φίλος από τη «μακρυνή» (απ’ την Τρίπολη…) Θεσσαλονίκη και συνεργάτης τού Τριπολίτη, υπογράφων ως Επιλήσμων παλαιόθεν, αντιγραφεύς εξ ιδίων (ποιός γραφιάς δεν αντιγράφει τόν εαυτό του, πρώτοι εμείς…). │ Βλ. ανάρτηση…