Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Γιατί εμμένουν και επιμένουν…

Γιατί τέτοια εμμονή για την εγκατάσταση αστυνομικών δυνάμεων στα πανεπιστήμια; Γιατί επιμένει η κυβέρνηση; Πρόκειται για κάποια ιδεο­λογική αγκύλωση; Για ένα καπρίτσιο τών ακροδεξιών νεοδημοκρα­τικών πυρήνων; Για μια αναπόληση της χουντικής │ Βλ. ανάρτηση…

Ο ποιητής* και η γλώσσα του λαού…

ΦΙΛΟΣ: Σώπα, γιατί μαζώνεται ο λαός… ΠΟΙΗΤΗΣ: Δεν με μέλει, ας μαζωχθεί. Μάλιστα ας μαζωχθεί ο λαός τής Ελλάδας όλης, για να τόν ακούσει ο σοφολογιώτατος πώς ομιλεί. Ας μα­ζωχθεί, για │ Βλ. ανάρτηση…