Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Τώρα π’ ανθίζουν τα κλαδιά…

Μικροί στο σχολειό μας, από τούς ήρωες τού ’21 που τριγύριζαν στούς τοίχους τής μακρόστενης αίθουσας, πιο πολύ και από τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη και τον Ρήγα, εντύπωση μάς έκανε ο │ Βλ. ανάρτηση…

Έγκλημα και …μη τιμωρία!

Οι εφημερίδες τού Σαββατοκύριακου, από τ’ αριστερά ίσαμε τα δεξιά, στηλιτεύουν τήν ενέργεια τής κυβέρνησης να αμνηστεύσει διά νόμου τα επιστημονικά και κρατικά στελέχη που διαχειρίστηκαν τήν αντιμετώπιση τής πανδημίας. Η │ Βλ. ανάρτηση…