Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Επί ξύλου κρεμάμενοι…

Αὐτός πού κρέμασε τόν ἥλιο † στό μεσοδόκι τ’ οὐρανοῦ † κρεμᾶται σήμερα σέ ξύλο † ἴλεως, Κύριε, γενού † Καί στ’ ἀσπαλάθια τῆς ἐρήμου † μιά μάνα φώναξε «Παιδί μου!». │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 29 Απριλίου 2021 - Σχόλιο 1
Το απόθεμα, το stock και ο στόκος…

Ακούσαμε στην τηλεόραση και διαβάσαμε στο διαδίκτυο πως ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι ανοίγει η πλατφόρμα να κλείσουν ραντεβού οι ηλικίας 30 έως 39 ετών. Και να λέει επί │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 29 Απριλίου 2021 - Σχόλιο 1
Κ. Π. Καβάφης…

Τό σῶμα μου στές ἡδονές θά δώσω /… / στές ἀπολαύσεις τές ὀνειρε­μένες  / …στές λάγνες τοῦ αἵματός μου ὁρμές, χωρίς / κανέναν φόβο, γιατί ὅταν θέλω / καί θά ἔχω │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 29 Απριλίου 2021 - Σχόλιο 1