Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021
Η ώρα είναι
 
30 ΜΑΪΟΥ 2021
Κυριακάτικο αντίδωρο…

Εδώ και εκεί και φυσικά σε έντυπα και «μέσα» μη «κυβερνήσιμα» μπορεί κανείς να βρει και να διαβάσει κάτι τι, καληώρα να μην περάσει έτσι η κυριακάτικη αργία μας. Τέτοια κείμενα │ Βλ. ανάρτηση…