Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021
Η ώρα είναι
 
5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Η «Ἠχώ» του Περιβάλλοντος…

Τά βήματά μας ἀντηχοῦν ἀκόμη  /  Μέσα στό δάσος μέ τόν βόμβο τῶν ἐντόμων  /  Καί τίς βαριές σταγόνες ἀπ’ τ’ ἀγιάζι /  Πού στάζει στά φυλλώματα τῶν δέντρων  /  Κι │ Βλ. ανάρτηση…