Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ο έλεγχος του σώματος…

Η «αιγίδα» τής Προέδρου τής Δημοκρατίας στο αντιφεμινιστικό «συνέδριο» τών Ιωαννίνων απεσύρθη. Το ίδιο και η «χορηγία επικοινωνίας» τής δημόσιας τηλεόρασης. Ωστόσο, γίνει δεν γίνει το «συνέδριο», η συζήτηση που άνοιξε │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 13 Ιουνίου 2021 - Σχόλιο 1