Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Η νοσταλγία της κανονικότητας…

Η πανδημία επιτάχυνε θεαματικά και επικύρωσε την άρνηση του συλλογικού και τον ατομοκεντρισμό. Επικύρωσε την εξατομίκευση του νεοφιλελευθερισμού. Το άτομο πλέον δεν χειραγωγείται απλώς αλλά αυτοχειραγωγείται, πείθεται για την «ατομική του │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 14 Ιουνίου 2021 - Σχόλιο 1
Αυτός που θα γινόταν Che*…

Γιατί έλεγε *Φίλε… ή Ε, εσύ! Γεννήθηκε σαν σήμερα 14 Ιουνίου τού 1928. Δεν διεκδίκησε ποτέ αυτό που έγινε… Θα είμαι με το μέρος τού λαού και ξέρω, γιατί τό βλέπω χαραγμένο │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 14 Ιουνίου 2021 - Σχόλιο 1