Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Πρόεδρος τής Συντακτικής…

Μια δασκάλα, η Ελίζα Λονκόν Αντιλέο, από την ιθαγενική φυλή τών Μαπούτσε, ανέβηκε στο βάθρο ως η νέα Πρόεδρος τής Συντακτικής Συνέλευσης που καταρτίσει το νέο Σύνταγμα τής Χιλής… Μπροστά σε │ Βλ. ανάρτηση…

Αναρτήθηκε στις 8 Ιουλίου 2021 - Σχόλιο 1
Το παιχνιδάκι του…

Βασικοί κανόνες πολιτικής. Ποτέ ένας ηγέτης δεν αποκαλεί τούς πολίτες τζαμπατζήδες ακόμη και αν σφάλουν, για ευνόητους λόγους. Ιδιαίτερα όταν ο συγκεκριμένος ηγέτης δεν προέρχεται από τις μάζες, αλλά είναι πορφυρογέννητος. │ Βλ. ανάρτηση…

Αναρτήθηκε στις 8 Ιουλίου 2021 - Σχόλια 2
Πανούργα ιστορία…

Αξίζει ίσως να αναπαράγουμε τήν πρώτη μας ανάρτηση (και ας ήταν κλεμένη, μια και τότε πρωτοστήναμε τόν Τριπολίτη). Για να μην ξεχνάμε, σε ποιούς (και με πόσα!) παραδώσαμε τή διακυβέρνηση τής │ Βλ. ανάρτηση…

Αναρτήθηκε στις 8 Ιουλίου 2021 - Σχόλια 3