Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
«Αντιλαϊκισμός» και απαξίωση των μαζών…

Είναι η συνήθης τακτική που εφαρμόζει η πολιτική εξουσία για την τιθάσευση τών λαϊκών μαζών… Ομάδες πολιτών καθοδηγούνται μεθοδευμένα στην αυτόματη εναντίωση προς άλλες ομάδες πολιτών, που χρεώνονται τήν ευθύνη για │ Βλ. ανάρτηση…

Αναρτήθηκε στις 18 Ιουλίου 2021 - Σχόλιο 1