Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Ειδήσεις αλλιώς… - Ιούλιος 2021

Ειδήσεις αλλιώς του προηγούμενου μηνός βλ. εδώ… Σάββατο 31 Ιουλίου 2021 «Οι πολίτες να κάνουν ορθή χρήση τού νερού και τού ρεύματος». Γαμ@ τήν ατομική μας ευθύνη πάλι! Και για τον │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 31 Ιουλίου 2021 - Σχόλια 8
Έλλειμμα αριστερής «ηγεμονίας»…

Δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε τήν πολύ μεγάλη ήττα τού λαϊκού κινήματος την περασμένη δεκαετία, παρά τις μεγάλες δυνατότητες που διαμόρφωσε μια σχεδόν εξεγερσιακή κοινωνική έκρηξη, χωρίς να δούμε και να αναγνωρίσουμε │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 31 Ιουλίου 2021 - Σχόλιο 1
Ένας πρίγκιπας από άλλο πλανήτη…

Δεν γνωρίζει κανείς παρά τα πράγματα που ημερώνει, είπε η αλεπού. Οι άνθρωποι δεν έχουν πια καιρό να γνωρίσουν τίποτα. Τ’ αγοράζουν όλα έτοιμα στα εμπορικά. Καθώς όμως δεν υπάρχουν εμπορικά │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 31 Ιουλίου 2021 - Σχόλιο 1