Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Η απελευθέρωση της Τρίπολης…

1η Οκτωβρίου 1944, σήμερα μπορούμε να μιλάμε για απελευθέρωση τής Τρίπολης (θυμίζουμε τή συζήτηση που είχαμε για την άλωση τής Τριπολιτσάς…), αλλά και για μια ξεχασμένη από την Πολιτεία ημέρα. Ας │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 1η Οκτωβρίου 2021 - Σχόλιο 1