Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Ατομική ευθύνη και δημόσια εμπιστοσύνη…

Με την τελευταία ανακοίνωση τού ΕΟΔΥ, ο αριθμός τών θανάτων στην Ελλάδα έφτασε τους 14.889. Μ’ αυτόν τον αριθμό, η χώρα μας υπερέβη δυστυχώς τον αριθμό θανάτων τής Σουηδίας… Η θλιβερή │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2021 - Σχόλια 2