Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Ένας γελοίος στρατηγός…

Το μεγάλο αφεντικό αυστηρό με τα χέρια στο τραπέζι και ο περιστασιακός φίλος που χτυπάει συγκαταβατικά τον Κυριάκο στην πλάτη… «Φίλε, βγάλ’ τα πέρα μόνος σου με την Άγκελα!». Θα πάρουμε │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2021 - Σχόλιο 1
Ένα χρόνο πριν και μετά…

Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ιστορική απόφαση τής καταδίκης τής «Χρυσής Αυγής», που έστειλε τήν ηγεσία και τα εκτελεστικά όργανα τής εγκληματικής οργάνωσης στη φυλακή. Μια καταδίκη με διεθνή αντίκτυπο, │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2021 - Σχόλιο 1