Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Ομπρέλα, στον ανορθολογισμό…

Η «Αθηνά» μάς άφησε, θα μάς χορέψει ο «Μπάλλος»! Τί μανία και αυτή να δίνουν εντυπωσιακά ονόματα σε φυσιολογικά φυσικά φαινόμενα. Πώς να προφυλαχτείς, από τον παραλογισμό… Και καλά «Μπάλλος» (θα │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2021 - Σχόλιο 1