Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Λοιμός, λιμός, σεισμός, καταποντισμός…

Ἐτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθήναι ἀπό οργής λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων… Προς το παρόν από την «επιδρομή αλλοφύλων» έχουμε γλιτώσει (οι Έλληνες, εκτός από τους Ελληναράδες φυσικά… │ Βλ. δημοσίευση…

Αναρτήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2021 - Σχόλιο 1